ANMÄLAN STÄNGD (PGA CORONA INGEN MÖJLIGHET TILL EFTERANMÄLAN PÅ PLATS)