INBJUDAN 2018
• Tävlingscentrum
Södra Fästningshörnan, Varberg.
• Omklädning
Dusch/omklädning inne på Simstadion som ligger vid arenan.
• Anmälan
Anmälan görs via Anmälan.
När anmälan är registrerad erhålls ett anmälningsnummer. Detta ska anges vid inbetalning via bankgiro till 325-1816 eller swish till 123 005 47 42. Betalning måste göras senast fredagen den 1 juni.

Under Anmälda visas alla anmälningar.
• Efteranmälan
Ni kan efteranmäla er vid tävlingscentrum fram till 30 minuter före start mot förhöjd startavgift +50 kr (ej efteranmälningsavgift för Knattebanan). Endast kontant betalning och swish.
• Nummerlapp
Kan hämtas från klockan 09:30 på tävlingsdagen.
• Tidtagning
Tidtagning sker med elektroniskt system, där varje löpare bär ett chip (placerat lågt på kroppen). Chip delas ut i samband med nummerlapp. Vid målgång återlämnas chipet. Borttappat chip ersätts av löparen.

Varken sluttider eller placeringar kommer att redovisas för knattebanan, detta enligt rekommendation från RF, för att undvika tävlingshets. Av detta skäl behöver inte löpare på knattebanan bära chip.
• Starttider och startavgifter
Knattebana, 1 kmkl. 10:30, 50 kr
Pojkar / Flickor, 2 kmkl. 10:45, 50 kr
Herrar / Damer, 5 kmkl. 11:15, 150 kr
Herrar / Damer, 10 kmkl. 11:15, 150 kr
 
Familjeavgift, 2 vuxna + 2 barn: 300 kr
• Priser
Medalj utdelas till alla som fullföljer sin sträcka. Hederspris till de främsta i respektive klass.
• Sanktionerad och kontrollmätt
Tävlingen är sanktionerad av Svenska Friidrottsförbundet. Banorna kontrollmättes under våren 2015 av Svenska Friidrottsförbundet av certifierad bankontrollant/förbundsmätare. Detta innebär att banorna är certifierade enligt nationella standarder för långlopp. Exakta banlängder för respektive klass står angivna på sidan Loppen.
• Vätskestationer
Vätskestationer med vatten finns på dessa platser:

Vid vändplatsen längst söderut i Apelviken (för 10 km-banan)
Vid målgång (för samtliga klasser)
• Upplysningar
Thomas Josarp: 070 - 204 28 67, Sebastian Hasselblom: 0737 - 237 170

Inbjudan som PDF